Collaborations with Directors

Renata Scotto


Charles Roubaud


Lorenzo Mariani


Paul-Émile Fourny


Daniele Abbado


Joël Lauwers


Giancarlo del Monaco


Guia Farinelli Mascagni


Paolo Michiare


Michal Znaniecki


Lanfranco Aceti


Sophia Karakantza


Athanasios Kolalas


Sofia Spyratou


Spiros Evangelatos


Nikos Petropoulos


Alexandros Efklidis


Giannis Karahisaridis


Fotini Baxevani


Giorgos Keramidiotis